Informácie o kancelárii Wellpack s. r. o.

Účtovnictvo Prešov

Účtovnictvo Sabinov

 

Jednoduché a podvojné účtovníctvo:

 • vedenie jednoduchého a  podvojného účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vrátanie príslušných kníh a evidencií
 • spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov o ich oprávnenosti z daňového a účtovného hľadiska
 • spracovanie pokladničných dokladov a pokladničnej knihy (v tuzemskej a zahraničnej mene)
 • spracovanie bankových výpisov a bankovej knihy (v tuzemskej a zahraničnej mene)
 • evidencia DPH – podklad pre daňové priznanie k DPH, vrátane spracovania a podania daňového priznania k DPH a potrebných výkazov
 • vedenie evidencie vystavených a prijatých faktúr
 • ročná účtovná závierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR
 • daňové priznanie – vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov vrátane príloh
 • odoslanie závierky a daňového priznania na Daňový úrad

Vypracujeme Vám všetky druhy daňových priznaní vrátane príslušných výkazov:

 • Daňové priznania k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci)
 • Daňové priznania k dani z príjmu FO typ B
 • Daňové priznania k dani z príjmu PO
 • Daňové priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Daňové priznania k dani z motorových vozidiel

Okrem toho ponúkame:

 • evidencia dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku – zatriedenie majetku do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov, porovnanie rovnomerných a zrýchlených odpisov na daňovú prognózu spoločnosti
 • evidencia krátkodobého hmotného majetku
 • spracovanie podkladov pre banky alebo rôzne dotácie
 • spracovanie tuzemských a zahraničných služobných ciest
 • poradenstvo – v rámci vedenia účtovníctva Vám ponúkame i ekonomické poradenstvo
 • komplexné zastupovanie nasich klientov pred daňovými úradmi a poisťovňami s cieľom maximálne odbremeniť klientov
 • rekonštrukcie účtovníctva
 • výstupy z účtovníctva alebo zo spracovania miezd zabezpečíme v súlade s potrebami klienta
 • sekretárske a administratívne služby

S kým môžete prísť do kontaktu?

Marcela Falatová

Wellpack s.r.o.

 • Volgogradská 13, Prešov (budova PALA CENTRUM)
 • Komenského 34, Sabinov
 • tel. 0918517479
 • tel. 0918902620

Cena za služby Wellpack s. r. o.

Každá cenová ponuka sa pripravuje individuálne, na základe objemu dokladov a požadovaných služieb po vzájomnej konzultácii. 

Kde nás nájdete?